martes, 26 de marzo de 2013

Día do Libro
23 DE ABRIL- DÍA DO LIBRO

Sabedes  por que?

A elección do día 23 de abril como día do libro e do dereito de autor, procede da coincidencia do falecemento dos escritores Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega na mesma data no ano 1616, aínda que  realmente no fose no mesmo día, debido a que a data de Shakespeare corresponde ao "calendario juliano," que sería o  3 de maio do calendario gregoriano e que Cervantes faleceu o día  22, sendo enterrado o día 23.
A  obra máis importante de don Miguel de Cervantes Saavedra é sen dúbida :  "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,"que forma parte da literatura universal. Escribiu moitos libros  máis. Pouco antes de morrer adicou ao  conde de Lemos o seu libro "Los trabajos de Persiles y Segismunda" . 
William Shakespeare é un escritor inglés mundialmente coñecido pola súa obra "Romeo e Julieta", tamén escribiu "Hamlet", "Otelo