miércoles, 27 de marzo de 2013

GLOSARIO: VALORES PARA A PAZ

Para conseguir a paz e para que esta sexa duradeira é preciso sumar valores -tolerancia,diálogo, respeto, xenerosidade...- e restar (votar ao lixo) antivalores tales como: odio, rancor, insulto, intolerancia, inxustiza, egoismo, discriminación, violencia, racismo... e falta de compañerismo.