martes, 14 de octubre de 2014

Un venres moi familiar

En consonancia co Plan de Lectura do Centro, Biblioforte, quere incentivar, apoiar e valorar o papel fundamental das familias no fomento da lectura e poren na mellora do rendemento académico dos seus fillos, pondo en marcha proxectos de animación a lectura na familia, nos que se prima o exemplo (“si ti les, eles len”) e a colaboración familia-escola.

 Dentro do plan de animación a lectura na familia dicir que este venres, día 10 de outubro, foi un venres moi familiar, pois comezaron a súa andaina dous coñecidos proxectos: as Mochilas Viaxeiras e “Ler en Familia” e a protagonista de “Os venres… un conto” foi unha nai.
 
Xunto a estes tres proxectos xa coñecidos e valorados lembrar as familias a existencia doutros dous proxectos: ALEA (Autopréstamo/Animación a Lectura Adulta) e ALIF (Animación a Lectura Infantil na Familia); dous proxectos que pretenden fomentar a lectura abrindo o servizo de préstamo as familias, os luns de 5 a 6 h., aproveitando a hora de pais.

 Cando todos sumamos, melloramos!

 

 
Adxunto:
 
Triptico Ler en Familia

1.