jueves, 5 de mayo de 2016

Paseiño a beira do río CabeOnte os alumnos de 1º e 2º fixeron a tradicional ruta de sendeirismo polo beira do río Cabe, unha actividade deportiva non competitiva organizada pola profesora de educación física, María, e coa colaboración dos titores dos alumnos implicados.


O sendeirismo constitúe unha simbiose entre deporte, cultura e medio ambiente; desenrola contidos para adquisición de hábitos de actividade física para toda a vida e permite tratar parte das ensinanzas mínimas da Educación física en primaria:: condicións físicas, calidades motrices, relacións interpersoais (Competencia Social e Cidadán), coñecemento e coidado do espazo onde se leva a cabo (Competencia Cultural e Artística)
En definitiva un poderoso instrumento educativo e un dos medios máis eficaces para o desenrolo integral do alumnado.
A todo isto hai que engadír que esta actividade contribue a profundizar no  noso proxecto de “Explorar Monforte” pola súa tripe aportación:a nivel cognitivo, a nivel afectivo/social (colaboración, ríspeto, socialización, integración) e a nivel motriz (valorando a hixiene e a saúde do propio corpo)