martes, 12 de febrero de 2013

ENERXIAS RENOVABLES

 Este é un Punto de Interese sobre o tema da Enerxía, 
tema que se está a traballar no terceiro ciclo (6º de primaria)

Selección de recursos sobre a Enerxía atopados nunha páxina wed de  EDUCA MADRID:


La Capa de ozono  El efecto invernadero
 Learn Energy  Energía Santillana
 Laboratorio Virtual  La energía V
La ruta de la energía La energía VII
La energía VIII ¿Por qué es necesaria la energía?
 El petróleo  El gas natural
Energías renovables Anaya Las fuentes de energía. Libros Vivos
Las fuentes de energía II Fuentes de energía renovables y no renovables
 Fuentes renovables de energía  Fuentes de energía no renovables
Energías renovables Explorando viento
El calor Energía eléctrica doméstica
La producción de electricidad II Los exploradores y la electricidad
La energía agrega Energías alternativas Agrega
Energía I  El calor. Constitución de la materia
La energía VI    Energía

-Temperatura y calor --Fuentes de energía Anaya--
-Las fuentes de energía--Transformación de la energía-
-Las fuentes de energía II--Energía nuclear -
-La producción de electricidad--La energía eléctrica Santillana ---

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Tamén na páxina web LAS TIC EN EL AULA tedes unha ampla selección de recursos sobre a Enerxía en xeral e sobre as Enerxías Renovables en particular.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por último unha breve selección feita por min para completar as dúas anteriores:

ASOCIACIÓN EÓLICA DE GALICIA

SIGUE LA RUTA DE LA ENERGÍA


ENERGÍAS ALTERNATIVAS - LIBROS VIVOS


¡PONTE AL DÍA EN ENERGÍA!
RINCON EDUCATIVO - ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE (FORO NUCLEAR)

NIÑOS CON ENERGÍA
ECOPILOS - RECICLAJE Y MEDIOAMBIENTE
Pero ademáis das páxinas arriba indicadas paréceme interesantes unha serie de actuacións nas que se amosan estas enerxías a través de pequenos instrumentos de fabricación caseira:

MUIÑO DE VENTO

XERAR ELECTRICIDADE GRÁTIS

XERADOR EÓLICO (PROXECTO ESCOLAR)

XERADOR HIDROELÉCTRICO
 
ENERXIA HIDRÁULICA

OLIMPIADA SOLAR